Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website www.gkspackaging.com. Indien u deze website gebruikt, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 

Gebruik van informatie
GKS Packaging streeft ernaar op deze website juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel alle informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan GKS Packaging niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. GKS Packaging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de website of voor het niet goed functioneren van de website.
Een relatie tussen GKS Packaging en de gebruiker van de website komt niet tot stand op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail.

 

E-mail
GKS Packaging garandeert niet dat e-mails (tijdig) worden verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Voorts kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd vanwege de daaraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met GKS Packaging te blijven corresponderen, aanvaardt u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. GKS Packaging heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. GKS Packaging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van GKS Packaging zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of anderszins openbaar gemaakt, tenzij GKS Packaging vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.