Privacy statement

Wij, GKS Packaging, danken u voor uw interesse in onze website. Voor ons is de bescherming van persoonlijke gegevens een belangrijk onderwerp. Daarom willen wij u uitgebreid informeren over welke gegevens worden verzameld en op welke wijze wij de gegevens verwerken of gebruiken. Daarom verwerken, gebruiken en beschermen wij de verzamelde gegevens zeer zorgvuldig. Alle verwerkingsprocedures zijn gebaseerd op de nieuwe privacywet, de GDPR (AVG).

 

In deze privacyverklaring informeren wij u over ons privacy- en cookiebeleid. Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met GKS Packaging b.v. via +31(0)40 2095 040 of info@gkspackaging.com..

 

De toegang tot uw gegevens bij GKS Packaging b.v. is beperkt tot die personen die uit hoofde van hun taken of verplichtingen van deze gegevens kennis moeten nemen of deze moeten verwerken, zoals de directie. Voor deze toegang geldt een need to know principe. Dit betekent dat de toegang tot de gegevens door de genoemde personen beperkt is tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken of functies.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking (wat we verzamelen en hoe we het gebruiken):
De implementatie van contacten

Uw persoonsgegevens worden door GKS Packaging b.v. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Daartoe verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele relevante financiële of fiscale gegevens en de daarmee samenhangende correspondentie.

 

Wij verwerken deze gegevens omdat wij ze nodig hebben voor de uitvoering en voltooiing van het contract. Wij bewaren uw gegevens alleen gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van onze contracten en diensten. Na deze periode worden de gegevens gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens (optioneel)
Als u onze website gebruikt, worden algemene bezoekgegevens geregistreerd. Dit zijn gegevens over het IP-adres van uw computer, de datum van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verder optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt die deze gegevens voor hun eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

 

Wij gebruiken deze gegevens vanwege een legitiem belang om onze website te controleren en te verbeteren. Geanonimiseerde gegevens (die geen persoonsgegevens bevatten) worden alleen bewaard zolang dat relevant is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Cookies
Bij een bezoek aan onze website kunnen om verschillende redenen cookies op uw computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige cookies volgen uw surfgedrag. Voor dit laatste type cookie is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Door het plaatsen van deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt, zoals een IP-adres. Zie voor meer informatie onze Cookieverklaring waarin we uitleggen hoe we ze gebruiken, met welk doel en hoe u ze kunt verwijderen.

 

Voltooiïng van uw bestelling
Als u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze verplichtingen correct en regelmatig na te komen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan een bezorgdienst zodat de bestelling op uw adres kan worden afgeleverd. Ook ontvangen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

 

Hiervoor gebruiken wij uw naam en adresgegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en geboortedatum. Deze gegevens stellen ons in staat de overeenkomst met u uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dit is de wettelijke bewaartermijn van gegevens). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Zeer zelden zijn wij genoodzaakt gegevens tien jaar of langer te bewaren, bijvoorbeeld door een nalevering van eerder geleverde producten of om onze dienstverlening te optimaliseren.

 

Contact- of registratieformulier (optioneel)
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken over ons bedrijf of onze dienstverlening kunt u gebruik maken van het contact- of registratieformulier op onze website. Hiervoor gebruiken wij uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als u online betaalt, gebruiken wij de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen. De grondslag voor het gebruik van uw gegevens is ons contract. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang wij er zeker van zijn dat u tevreden bent met ons antwoord. In geval van een geplaatste bestelling of opdracht bewaren wij de gegevens tot de opdracht is afgerond en zeven jaar daarna (dit is de wettelijke bewaartermijn van gegevens).

 

Nieuwsbrief (optioneel)
U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan maandelijks/regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen omtrent GKS Packaging b.v. en wordt op de hoogte gehouden van onze producten, diensten en speciale aanbiedingen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden.

 

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan onze lijst van abonnees. Wij bewaren uw gegevens totdat u uw abonnement opzegt.

 

Verstrekking aan derde partijen
In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie openbaarmaking eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij laten u vooraf weten welke derden uw gegevens zullen ontvangen.

 

Social media buttons
Onze website bevat buttons om pagina's te promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en Linkedin. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en Linkedin Als u op deze buttons klikt worden ze actief. U kunt in de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen door de code te verwerken.

 

Veiligheid
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot persoonsgegevens wordt geblokkeerd en dat de veiligheidsbeperkingen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Wij nemen onder meer de volgende veiligheidsmaatregelen:

 

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, met behulp van wachtwoorden;
 • wij zorgen voor een passende beveiliging van de fysieke toegang tot onze systemen en locaties;
 • encryptie van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen door middel van Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en gegevensopslag binnen de EU.

 

Waar mogelijk willen wij digitaal werken; oude documenten worden verzameld en in de versnipperaar gestopt en digitale documenten worden goed beschermd.

 

Klachten - toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
And of course we are there to help you if you have any complaints concerning the processing of personal data. You are entitled to file a complaint at the Data Protection Supervisory Authority on the basis of privacy law against our processing of your personal data. You can contact the Data Protection Supervisory Authority: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
GKS Packaging b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Recht van toegang, rectificatie en verzet
Indien u een relatie heeft met GKS Packaging b.v. heeft u de mogelijkheid om, na schriftelijke aanvraag, uw persoonsgegevens in te zien. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) heeft u de volgende rechten: het recht om geïnformeerd te worden;

 

 • elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht te weten over welke gegevens wij beschikken en wat wij ermee doen;
 • toegang tot de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • recht op correctie; u kunt onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens eisen;
 • het recht om onwettig verwerkte of verouderde gegevens te wissen;
 • het recht om de toestemming in te trekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u duidelijk aangeven wie u bent om te voorkomen dat gegevens over andere personen worden gecorrigeerd of gewist.

 

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen als u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen. U kunt dit melden op het volgende adres:

 

GKS Packaging b.v.
Steenoven 18
5626 DK Eindhoven
The Netherlands
+31(0)40 2095 040
info@gkspackaging.com
www.gkspackaging.com

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2019.